0 Comments
แอพสั่งของจากจีน

วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน

หลายๆ ท่านที่อยู่ในแวดวงปลาสวยงาม หรือปลาแปลกๆ ต้องคุ้นชินกับการนำเข้าปลาสายพันธุ์สวยงามและแปลกๆ แน่นอน แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีวงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีนด้วยนะ แต่วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีนจะมีวงศ์ปลาอะไรบ้างนั้นต้องมาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลย รวมวงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาขยุย (Akysidae) เช่น ปลาขยุย วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาดัก (Amblycipitidae) เช่น ปลาดัก วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลากดทะเล (Ariidae) เช่น ปลาริวกิว, ปลาอุก วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลากด (Bagridae) เช่น ปลาแขยง ปลากด ปลามังกง วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลากะแมะ (Chacidae) เช่น ปลากะแมะ วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาดุก (Clariidae) เช่น ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุย วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาแค้ขี้หมู (Erethistidae) เช่น ปลาแค้ขี้หมู […]