วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน

Guaranteed To Turn Heads  > Lifestyle >  วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน
0 Comments
แอพสั่งของจากจีน

หลายๆ ท่านที่อยู่ในแวดวงปลาสวยงาม หรือปลาแปลกๆ ต้องคุ้นชินกับการนำเข้าปลาสายพันธุ์สวยงามและแปลกๆ แน่นอน แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีวงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีนด้วยนะ แต่วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีนจะมีวงศ์ปลาอะไรบ้างนั้นต้องมาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลย

รวมวงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน

 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาขยุย (Akysidae) เช่น ปลาขยุย
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาดัก (Amblycipitidae) เช่น ปลาดัก
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลากดทะเล (Ariidae) เช่น ปลาริวกิว, ปลาอุก
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลากด (Bagridae) เช่น ปลาแขยง ปลากด ปลามังกง
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลากะแมะ (Chacidae) เช่น ปลากะแมะ
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาดุก (Clariidae) เช่น ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุย
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาแค้ขี้หมู (Erethistidae) เช่น ปลาแค้ขี้หมู
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาจืด (Heteropneustidae) เช่น ปลาจืด
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาแค้ (Sisoridae) เช่น ปลาค้างคาว, ปลายะคุย
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาดุกทะเล (Plotosidae) เช่น ปลาดุกทะเล ปลาปิ่นแก้ว
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae) เช่น ปลาสังกะวาด ปลาเผาะ ปลาโมง ปลาบึก ปลาเทโพ ปลาเทพา
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาหวีเกศ (Schilbeidae) เช่น ปลาสังกะวาด ปลายอนทอง ปลายอนโล่
 • วงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีน : วงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) เช่น ปลาก้างพระร่วง ปลาเบี้ยว ปลาสายยู ปลาปีกไก่ ปลาชะโอน ปลาค้าว

อย่างไรก็ตาม หากคุณจำเป็นต้องนำเข้าวงศ์ปลาที่เป็นสิ่งของต้องห้ามจากแอพสั่งของจากจีนนี้จริง คุณสามารถทำเรื่องกับทางไทยและจีนได้ แต่ต้องมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น หากนำมาเพื่อกินหรือประดับสวยงาม อันนี้ไม่ใช่เหตุที่จะสามารถนำเข้ามาได้นะ